༼ ◥◣_◢◤ ༽ ╭( ๐_๐)╮ ಠ ͜ʖ ಠ (≖ ͜ʖ≖) ┌( ಠ_ಠ )┘ ( ̄¬ ̄ヾ) (╰ ‿ ╯) ┐(゚ ~゚ )┌ ( ◣∀◢)ψ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ___ __ __ / | / /_ ____ __ __/ /_ / /| | / __ \/ __ \/ / / / __/ / ___ |/ /_/ / /_/ / /_/ / /_ /_/ |_/_.___/\____/\__,_/\__/ > Hey! I'm Liam. I go by the alias Crimist < > I'm a security researcher & developer < I play CTF with Maple Bacon where I primarily specialize in web but enjoy pwn, rev, and forensics as well. I'm most interested in high performance servers, networking/protocols, security, and infrastructure. I run my own infrastructure (like this site) on Azure using Docker. I also daily drive Arch Linux but dual boot with Windows for the occasional game :) Offline I like ⛷️, 🤸🏻, 🕺, 🏍️, 🚲, and 🏋️‍. GitHub CTF writeups ______ __ /_ __/________ ______/ /_____ _____ / / / ___/ __ `/ ___/ //_/ _ \/ ___/ / / / / / /_/ / /__/ ,< / __/ / /_/ /_/ \__,_/\___/_/|_|\___/_/ I wrote my own BitTorrent tracker, Trakx, and have deployed it for public use. Feel free to add it to your ISOs! udp://u4.trakx.crim.ist:1337/announce udp://u6.trakx.crim.ist:1337/announce ______ __ __ / ____/___ ____ / /_____ ______/ /_ / / / __ \/ __ \/ __/ __ `/ ___/ __/ / /___/ /_/ / / / / /_/ /_/ / /__/ /_ \____/\____/_/ /_/\__/\__,_/\___/\__/ liam<at>crim.ist ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── \ (•◡•) / (;一_一) ƪ(˘⌣˘)ʃ (¬_¬) (~_^) ಠ ‿ ↼ (⌐□_□) ᕙ(⌣◡⌣”)ᕗ ¯\_(ツ)_/¯
│ │ ▼